پوستر و خبر برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تبریز با پیگیری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در سایت رسمی شهرداری های کازان روسیه و ماگیلف بلاروس منتشر شد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران – تبریز از تاریخ ۹ الی ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود و با هماهنگی و پیگیری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز پوستر این نمایشگاه در سایت رسمی شهرداری های کازان روسیه و ماگیلف بلاروس منتشر شد.

رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تبریز در این خصوص ادامه داد: با پیگیری های واحد امور بین الملل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز پوستر برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش تبریز در سایت رسمی شهرداری های کازان و ماگیلف که هر دو جزو شهرهای خواهر خوانده تبریز هستند، منتشر شد.

سعید حاجی زاده افزود: تلاش می کنیم تا زمینه معرفی و تبلیغات گسترده و وسیع این نمایشگاه را در فضای مجازی و واقعی و رسانه های مختلف داخلی و خارجی فراهم سازیم.

وی اظهار داشت: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز به عنوان کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران- تبریز و به منظور برگزاری باشکوه این نمایشگاه بین المللی حسب دستور شهردار تبریز تمام امکانات خود را در این خصوص به کار گرفته است.