شهردار تبریز گفت: ایجاد مسیر ایمن برای دوچرخه سواری باعث رونق گرفتن دوچرخه سواری در شهر می شود.

به گزارش توران به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر در خصوص دوچرخه سواری خود در روزهای گذشته گفت: این حرکت به منظور شناسایی مسیر ایمن دوچرخه سواری در سطح شهر انجام شد.

او افزود: تلاش داریم فضایی ایمن برای دوچرخه سواران مهیا سازیم.

شهردار تبریز ایجاد فضای ایمن برای دوچرخه سواری را باعث رشد و توسعه حمل و نقل پاک دانست و گفت: باید از تمام امکانات و فضاهای موجود برای توسعه دوچرخه سواری در شهر استفاده کنیم.

ایرج شهین باهر با تاکید بر اینکه در صورت استقبال مردم از مسیرهای دوچرخه، این مسیرها افزایش پیدا می کنند، گفت: در مرحله اول از میدان ائل گلی تا میدان ساعت یک دسترسی امن ایجاد شده و در مرحله بعدی این مسیر تا غرب تبریز ادامه پیدا می کند.