شهردار تبریز گفت: امنیت امروز ما در گرو ایثارگری و خون پاک شهدا است و ما مدیون ایثارگران و خانواده هایشان هستیم.

به گزارش توران به نقل از شهریار، جلسه شورای توسعه فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شهرداری تبریز با هدف تعیین خط مشی ها، سیاست های اجرایی و راهبردهای اساسی در توسعه فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت تشکیل شد.

در این جلسه شهردار تبریز گفت: ما موظف هستیم فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت را در مجموعه شهرداری توسعه دهیم چرا که هرچه داریم از جانفشانی ها و ایثارگری این عزیزان است.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: نهایت تلاش ما کمک به رفع مشکلات ایثارگران شهرداری و حتی خارج از مجموعه است.

تراب محمدی مشاور ایثارگران و دبیر شورای توسعه فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شهرداری تبریز نیز در این نشست با طرح مشکلات و نیازهای ایثارگران و بررسی راهکارهای رفع آنها گفت: در این نشست مقرر شد موضوع دیدار از خانواده ایثارگران در جهت تقویت روحیه و رسیدگی به مشکلات آنها به صورت مستمر انجام شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد سهمیه ایثارگران در استخدام آتش نشانی رعایت و با اولویت لحاظ شود.

به گفته وی در جهت مناسب سازی معابر شهری و نیز ساختمان های اداری و مجتمع های مسکونی برای جانبازان ۷۰ درصد و جانبازان بصیر تصمیماتی اتخاذ و بر پیگیری موضوع با همکاری و نظارت معاونت  شهرسازی تاکید شد