شهردار تبریز در ادامه ملاقاتهای مردمی خود بعد از ظهر دیروز با تعداد زیادی از شهروندان دیدار و به مسائل و مشکلات شهروندان حاضر رسیدگی کرد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، شهردار تبریز هدف اصلی برگزاری دیدارهای مردمی را بررسی و رفع مشکلاتی دانست که در مناطق و سازمان های شهرداری قابل حل نبوده است.

ایرج شهین باهر به همراه قائم مقام و مدیران شهری و شهرداران مناطق، پرونده تعدادی از شهروندان را بررسی و در خصوص حل مشکلات آنان دستورات لازم را صادر کرد.

شهردار تبریز دیدارهای مردمی را به جهت ارتباط رو در رو با شهروندان بسیار مهم دانست و گفت: حضور شهروندان در این جلسات و طرح بدون واسطه مشکلات و مسائل خود به شهردار باعث افزایش اعتماد آنان به مجموعه مدیریت شهری می شود.