کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان گزارش داد : در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران ۷۱.۴ درصد افزایش یاقته است .

بنا به این گزارش ، در نیمه  اول سال جاری  میلادی دو میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۰۰ نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان به کشورهای خارجی سفر کردند که ۳۹.۱ درصد از این سفرها به جمهوری اسلامی ایران بوده است .

کارشناسان ، دلیل افزایش سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران را افت ارزش پول ملی ایران در برابر ارز های خارجی و افزایش قدرت خرید منات ( واحد پول ملی جمهوری آذربایجان ) می دانند.

ایران در سال های اخیر همواره در مرکز توجه گردشگران جمهوری آذربایجان بوده و اتباع این کشور بیشتر با انگیزه خرید، درمان و معالجات پزشکی ، زیارت اماکن دینی و انجام سفر زمینی به جمهوری خودمختار نخجوان به ایران سفر می کنند.

در سال گذشته همچنین ۲۷.۱ درصد از شهروندان جمهوری آذربایجان به گرجستان ، ۱۸.۱ درصد به روسیه ، ۱۰.۲ درصد به ترکیه ، ۵.۵ درصد نیز به کشورهای دیگر سفر کردند .

همچنین در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی تعداد سفر شهروندان آذربایجانی به گرجستان در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۱.۳ درصد ، به ترکیه ۱.۴ درصد و به روسیه ۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است .

بر اساس این گزارش، در نیمه اول سال جاری میلادی یک میلیون و ۴۱۰.۷ هزار نفر از ۱۸۵ کشور خارجی به جمهوری آذربایجان سفر کردند که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۶.۵ درصد بیشتر است .

بنا بر این گزارش ۲۹.۴ درصد از مسافران خارجی از روسیه ، ۲۴.۳ درصد از گرجستان ، ۱۰.۵ درصد از ترکیه ، ۷.۵ درصد از ایران ، ۲.۶ درصد از امارات متحده عربی ، ۲.۴ درصد از عربستان ، ۱.۹ درصد از اوکراین ، ۱.۹ درصد از هند ، ۱.۵ درصد از ترکمنستان ، ۱.۴ درصد از انگلیس ، ۱.۴ درصد از قزاقستان ، ۱.۴ درصد از عراق ، ۱.۳ درصد از پاکستان و ۱۲.۴ درصد از دیگر کشورها به جمهوری آذربایجان سفر کردند .