آذرنیا می رود،نصرتی و ذوالفقاری گزینه های جانشینی وی!

به گزارش اختصاصی خبرنگار توران،پس از حاشیه های زیاد که در فصل قبل برای تیم تراکتور ایجاد شد و سرپرست این تیم در مهار این حاشیه ها کمرنگ ظاهر شد،به احتمال زیاد از تیم کنار گذاشته می شود.از نصرتی و ذوالفقاری به عنوان گزینه های احتمالی جانشینی وی یاد می شود،همچنین شانس حضور وی در تیم تراکتور نسبت به محمد نصرتی زیاد است.البته هواداران هم خواستار عدم حضور ایوب ذوالفقاری بدلیل حاشیه ها و اتفاقاتی که در زمان وی رخ داده بود، در تیم تراکتور هستند.

  • نویسنده : مهدی زینال زاده
  • منبع خبر : توران