مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: در حال حاضر سیستم گرمایشی ۹۱۷ مدرسه زنجان نیازمند استانداردسازی است.

جهانگیر صفری اظهار کرد: ۱۷۱ مدرسه در استان زنجان مقاوم‌سازی شده است، همچنین در حال حاضر ۵۸۲ مدرسه در سطح استان زنجان نیاز به مقاوم‌سازی دارد.

وی با بیان اینکه ۳۰۸ مدرسه در استان زنجان تخریبی بوده و نیاز به نوسازی دارد، افزود: هم اکنون در سطح استان زنجان ۲۵ پروژه مدرسه‌سازی اعم از پروژه‌های مقام‌سازی و تخریبی در دست اقدام است.

این مسئول ادامه داد: بعد از صدور شناسنامه فنی برای فضاهای آموزشی در زنجان ارزیابی وضعیت فیزیکی مدارس استان زنجان انجام شد. در این ارزیابی مشخص شد که از مجموع یک هزار و ۵۷۱ مدرسه ۶۶۸ مدرسه مقاوم است، همچنین در این ارزیابی مشخص شد که فضای ۹۰۳ مدرسه نیاز به نیاز به مقاوم‌سازی دارد.

صفری با اشاره به استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس استان زنجان، تصریح کرد: سیستم گرمایشی ۹۱۷ کلاس نیز نیاز استانداردسازی دارد و برای استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی این تعداد کلاس نیاز به اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان دارد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان یادآور شد: سیستم گرمایشی مدارس همواره مورد توجه جامعه بوده و این ۹۱۷ کلاس درس به دلیل نبود شبکه گاز در روستا و یا کمبود اعتبار، هنوز سیستم گرمایشی استاندارد ندارد.

  • منبع خبر : ایسنا