سید جواد حسینی،سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد.

«ربیعی» سخنگوی دولت از تعیین سید جواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهوری خبر داد.

حسینی پیشتر مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و قائم مقام استانداری خراسان رضوی را نیز در کارنامه خود دارد

  • نویسنده : مهدی زینال زاده
  • منبع خبر : روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش