اصغر عابدزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه موضوع بازسازی ناوگان حمل و نقل در رویکرد بودجه سال آینده شهرداری تبریز اظهار داشت: یکی از رویکردهای بودجه سال آینده اهتمام ویژه به آسفالت، حمل و نقل عمومی و نوسازی خودروهای بخش خدمات است. وی ادامه داد: با توجه به فرسودگی ناوگان […]

اصغر عابدزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه موضوع بازسازی ناوگان حمل و نقل در رویکرد بودجه سال آینده شهرداری تبریز اظهار داشت: یکی از رویکردهای بودجه سال آینده اهتمام ویژه به آسفالت، حمل و نقل عمومی و نوسازی خودروهای بخش خدمات است.

وی ادامه داد: با توجه به فرسودگی ناوگان خودرویی در بخش خدمات با در نظر گرفتن اعتبارات لازم، خودروهای جدید و مکانیزه برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: در بودجه سال آینده ۱۰۰ میلیارد ریال برای روزآمد و مکانیزه کردن ماشین های حمل زباله در نظر گرفته شده است.

عابدزاده با اشاره به نگاه شورای اسلامی شهر تبریز در بررسی بودجه سال آینده گفت: این رویکرد بر مبنای حذف یا عدم افزایش برخی از عوارض خواهد بود.

وی افزود: افزایش جریمه برخی از تخلفات در بررسی بودجه تنها با هدف کاهش این قانون شکنی و تخلفات صورت می‌گیرد.

عابدزاده با تاکید بر اینکه بودجه باید به شکل واقعی و بر اساس تعداد پروژه های قابل اجرا تدوین شود، افزود: خوشبختانه این رویه در بودجه سال آینده لحاظ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز تفاوت دیگر بودجه سال ۹۴ را با سال های گذشته، دخالت دادن نظر و در خواست شهروندان در آن عنوان کرد و گفت: در تمامی پروژه ها نظرات شهروندان برای ما محترم است زیرا خود مردم بهترین نقدکنندگان مسائل شهری هستند.