نتایج نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اعلام شد .

از بین یک هزار و ۶۰۹ نفر واجدین شرایط رای دادن، تعداد یک هزار و ۶۱ نفر در حوزه اخذ رای حضور پیدا کرده و ۹۹۳ رای از صندوق اخذ گردید.

در این انتخابات برای  اتاق بازرگانی تبریز ۲۵ نفر در بخش بازرگانی، سه نفر در معدن، ۱۶ نفر در عرصه صنعت و ۹ نفر در بخش کشاورزی کاندیدا شدند که از این تعداد ۱۵ عضو اتاق انتخاب شدند که  پنج نفر در بخش صنعت، پنج نفر در بازرگانی، سه نفر در بخش کشاورزی و دو نفر در بخش معدن هستند.

اسامی منتخبان در چهار گروه بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن اتاق تبریز به شرح زیر است:

گروه_صنعت:
۱- یونس ژائله با ۶۴۴ رای
۲- عباس کمالی با ۳۴۹ رای
۳- رسول بیوک با ۲۹۶ رای
۴- پرویز بیوک با ۲۹۵ رای
۵- علی سالک نجات با ۲۸۱ رای

گروه_معدن:
۱- صمد حسن زاده با ۴۵۷ رای
۲- جمشید برزگر با ۳۹۹ رای
گروه_کشاورزی:
۱- محمود ابراهیمی با ۴۱۷ رای
۲- ابوالفتح ابراهیمی با ۳۵۳ رای
۳- سید یوسف حسینی با ۲۱۹ رای

گروه_بازرگانی:
۱- مسعود بنابیان با ۳۹۰ رای
۲- رضا کامی با ۳۵۶ رای
۳- ناصر امجدی با ۲۹۸ رای
۴- قاسم قویدل با ۲۸۶ رای
۵- سونیا اندیش با ۲۸۱ رای