آزمون دکتری سال ۹۸ با حضور 9 هزار و 105 نفرداوطلب روز گذشته در 6 حوزه امتحانی در سه شهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد

از ۹۱۰۵ نفر داوطلب ۵۴۸۱ نفر مرد و ۳۶۲۴ نفر زن بودند. در حوزه امتحانی دانشگاه تبریز نیز ۲۶۰۰ نفر دواطلب باهم به رقابت پرداختند که از این تعداد ۱۹۰۰ نفر مرد و بقیه زن بودند.

بنابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، آمار داوطلبان ثبت‌نام کننده در دوره دکتری سال ۹۸ نسبت به سال گذشته بیش از ۳۸ هزار نفر کمتر شده است. نتایج اولیه این آزمون در هفته آخر فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.