رئیس روابط عمومی گاز استان نقص دود کش را از مهمترین  عوامل حوادث گاز گرفتگی دانست و افزود: ۲۷ درصد حوادث ناشی از  مسدود بودن مجاری دودکش ، ۱۸درصد مربوط به نشت گاز co بعلت عدم چفت نشدن لوله های دودکش ، ۱۸درصد مربوط به عدم تهویه مناسب در فضای کمتر از ۶۰ متر مربع […]

رئیس روابط عمومی گاز استان نقص دود کش را از مهمترین  عوامل حوادث گاز گرفتگی دانست و افزود: ۲۷ درصد حوادث ناشی از  مسدود بودن مجاری دودکش ، ۱۸درصد مربوط به نشت گاز co بعلت عدم چفت نشدن لوله های دودکش ، ۱۸درصد مربوط به عدم تهویه مناسب در فضای کمتر از ۶۰ متر مربع ، ۱۹ درصد استفاده از دودکش با قطر نامناسب  همچنین عدم نصب اصولی دودکش و استفاده از دودکش غیر استاندارد هر کدام با ۹ درصد از عوامل اصلی گاز گرفتگی می باشند .
فتح اله زاده  مهمترین عامل آتش سوزی و انفجار در بخش خانگی مشترکین را ۲۷ درصد آتش سوزی و انفجار نشت از شیلنگ گاز بعلت پوسیدگی و پارگی ،۱۶ درصد از نشت از شیلنگ  بدون بست ، ۱۶ درصد استفاده از سماور گاز سوز ، ۱۳ درصد نشت گاز بعلت فقدان ترموکوپل ، ۱۲ درصد قرار گرفتن ماده سوختنی در مجاورت شعله آتش ، ۷ درصد نشت از شیر مصرف بر اثر عدم نصب درپوش ، ۶ درصد نقص وسیله گاز سوز ،  ۳ درصد نشت گاز از سیستم لوله کشی داخلی ، ۳ درصد بازماندن شیرگاز و ۳ درصد سایر مواردمرتبط با نشت گاز  اعلام کرد.
سخنگوی شرکت گاز شرکت گاز استان اظهار امیدواری کرد در سایه همراهی و همکاری مردم شریف استان زمینه نهادینه سازی فرهنگ ایمن از گاز طبیعی فراهم گردد تا ان شاء الله شاهد کاهش حوادث ناشی از گاز طبیعی در سطح استان باشیم.