گزارش توران حاکیست ؛ سعید شبستری، در دیدار با سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، با اشاره به سفر اخیر دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران به باکو، اراده دو کشور ایران و آذربایجان را برای گسترش مناسبات در همه زمینه‌ها جدی دانست. وی گفت: استان آذربایجان شرقی برای توسعه روابط با همسایگان شمال […]

گزارش توران حاکیست ؛ سعید شبستری، در دیدار با سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، با اشاره به سفر اخیر دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران به باکو، اراده دو کشور ایران و آذربایجان را برای گسترش مناسبات در همه زمینه‌ها جدی دانست.

57041

وی گفت: استان آذربایجان شرقی برای توسعه روابط با همسایگان شمال غرب کشور آمادگی کامل دارد.

شبستری همچنین فعال‌تر شدن کنسول‌گری ایران در نخجوان در خصوص مسایل فیمابین و تلاش برای گسترش ارتباطات دوجانبه در زمینه‌های مختلف را خواستار شد و برای سرکنسول جدید ایران آرزوی موفقیت کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان هم در این دیدار با اشاره به سوابق و تجربیات خود در کشورهای مختلف، گفت: با استفاده از این تجربیات نسبت به گسترش مناسبات فیمابین نهایت تلاش خود را به کار خواهم گرفت.

منصور آیرم، همکاری نزدیک مسوولان استان آذربایجان شرقی با کنسول‌گری ایران در نخجوان را خواستار شد و تقویت روابط اقتصادی میان استان‌های همسایه و نخجوان را از رویکردهای اصلی خود در ماموریت جدیدش عنوان کرد.

منبع : ایسنا