علیرضا اصغری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بازدید کننده از طرح های این سازمان افزود: حدود ۶۰میلیارد ریال این مبلغ از محل عوارض خدمات پسماند از مردم دریافت و بقیه از سوی شهرداری در اختیار این سازمان قرار می گیرد. وی گفت: روزانه ۹۵۰ تن زباله در تبریز تولید می شود که از این میزان […]

علیرضا اصغری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بازدید کننده از طرح های این سازمان افزود: حدود ۶۰میلیارد ریال این مبلغ از محل عوارض خدمات پسماند از مردم دریافت و بقیه از سوی شهرداری در اختیار این سازمان قرار می گیرد.

وی گفت: روزانه ۹۵۰ تن زباله در تبریز تولید می شود که از این میزان ۴۰۰ تن بازیافت می شود.

اصغری سرانه تولید زباله هر شهروند تبریزی را روزانه ۶۰۰ تا ۶۵۰ گرم عنوان کرد و گفت: آموزش شهروندی و تفکیک از مبدا، دو حلقه گم شده در مدیریت پسماند هستند که اقداماتی در این خصوص و به منظور کاهش تولید زباله آغاز شده است.

وی اضافه کرد: جمع آوری زباله ها در تبریز از چهار ماه قبل از طریق مدیریت واحد پسماند انجام می شود و با تکمیل شدن این مدیریت، نظارت و کنترل جمع آوری زباله های نیز بیشتر خواهد شد.

اصغری خاطرنشان کرد: ۲۲ پیمانکار بخش خصوصی نظافت و جمع آوری زباله در شهر و دو پیمانکار نیز انتقال زباله ها از انبار شهر به محل دفن زباله ها را بر عهده دارند.

در این بازدید، خبرنگاران از نحوه جمع آوری و انبار زباله ها و همچنین تفکیک و دفن زباله ها توسط مدیریت پسماند دیدن کردند.