سعید حاجی زاده در گفتگوی اختصاصی با توران؛ با انتقاد از تغییر کاربری رخ داده برای فضاهای سبز تبریز ؛ اظهار داشت : در جلساتی که با استاندار آذربایجان شرقی داشتیم ، ایشان با استناد به آمار ۶ سال گذشته ، اعلام کردند که ۳۷۰ هکتار از اراضی فضای سبز تبریز تغییر کاربری پیدا کرده اند. وی […]

سعید حاجی زاده در گفتگوی اختصاصی با توران؛ با انتقاد از تغییر کاربری رخ داده برای فضاهای سبز تبریز ؛ اظهار داشت : در جلساتی که با استاندار آذربایجان شرقی داشتیم ، ایشان با استناد به آمار ۶ سال گذشته ، اعلام کردند که ۳۷۰ هکتار از اراضی فضای سبز تبریز تغییر کاربری پیدا کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای این هکتار از اراضی تغییر کاربری پیدا کرده ، اراضی دیگری جایگزین شده گفت : متاسفانه خبر و ما هم در نظر داریم در شورای شهر چهارم از مصوبه هایی که منجر به تخریب فضای سبز تبریز می شوند جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد : در جلسه امروز ، شورا مانع از اعطای بخشی از اراضی منطقه گلکار به دادگستری آذربایجان شرقی شد.

وی خاطر نشان کرد : ” فضای سبز بودن زمین درخواستی ” مانع از تصویب این موضوع در صحن علنی شورای شهر گردید.