«کهولت سن» واژه‌اي که بيش از همه با انتخابات رياست جمهوري يازدهم و آيت الله هاشمي رفسنجاني گره خورده است. آن زمان که در ميان بهت همگان از ردصلاحيت آيت الله سياست ايران، شوراي نگهبان اعلام کرد او را به دليل کهولت سن رد صلاحيت کرده است. حال با گذشت بيش از يک سال از […]

«کهولت سن» واژه‌اي که بيش از همه با انتخابات رياست جمهوري يازدهم و آيت الله هاشمي رفسنجاني گره خورده است. آن زمان که در ميان بهت همگان از ردصلاحيت آيت الله سياست ايران، شوراي نگهبان اعلام کرد او را به دليل کهولت سن رد صلاحيت کرده است.

حال با گذشت بيش از يک سال از آن انتخابات، گويي شوراي نگهبان در صدد تسري دادن اين موضوع در تاييد صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري است. آنگونه که چندي پيش آيت الله محمد مومن از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان عنوان کرد «شوراي نگهبان در تائيد صلاحيت نامزد‌هاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري به ‌کهولت سن‌ و ‌شرايط ذهني‌ آن‌ها نيز توجه خواهد کرد. »

او که مي گفت«شوراي نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هايي که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بي‌پدر و مادري‌ نباشند.»،اين را هم اضافه کرد که« الان تعيين صلاحيت خبرگان رهبري به عهده خود فقهاي شوراي نگهبان است. کاملاً بررسي مي‌کنيم که آدم‌هايي که با سواد باشند امتحان سفتي گرفته مي‌شود جلوي کسي هم گرفته نمي‌شود هر کسي خواست اسم بنويسد توانست بيايد و اسم بنويسد و امتحان بدهد. »

در همين راستا آيت الله دکتر هاشم هاشم زاده هريسي نماينده آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه در قانون به اين موضوع اشاره نشده است، گفت: انتخابات مجلس خبرگان شرايط خاص خود را دارد و در آن اشاره اي به بحث کهولت سن نشده است اساساً اين موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرايي نخواهد شد.

وي با بيان اينکه انتخابات مجلس خبرگان متفاوت از انتخابات رياست جمهوري است، گفت: در انتخابات رياست جمهوري که بحث کهولت سن مطرح شد بحث اجراييات و کار اجرايي بود ولي در مجلس خبرگان چنين چيزي مطرح نيست اتفاقاً کسي که سن اش بالاتر باشد حرمت و احترام بيشتري دارد و آنچه براي نماينده اين مجلس اهميت دارد علم، اجتهاد، شايستگي و فضيلت اوست.

عضو مجلس خبرگان رهبري تاکيد کرد: حتي اگر قرار باشد اين موضوع در تاييد صلاحيت کانديداها لحاظ شود بايد در قانون آورده شود، قانون را هم خود مجلس خبرگان مي نويسد بنابراين در حال حاضر اجرا کردن اين موضوع غيرمنطقي و غيرقانوني است .

آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي در ادامه با انتقاد از تلاش جريانات سياسي براي سياسي کردن انتخابات مجلس خبرگان رهبري، گفت: مجلس خبرگان بايد به دور از سياسي کاري و سياسي بازي باشد، مجلس خبرگان نبايد سياسي شود متاسفانه فضاي کشور ما سياست زده شده است و هرجا اين سياسي بازي ها وارد شده فضا آلوده و خراب شده است.

وي تصريح کرد: سياست در اسلام به معناي اخلاص و مديريت صحيح و برنامه ريزي درست براي زندگي انسان ها است، اساسا سياست جزئي از علم اخلاق است اما آنچه امروز از سياست مي بينيم هيچ شباهتي با سياست مطرح شده در اسلام ندارد.

نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينکه سياست بايد بر مدار اعتدال باشد، اظهار داشت: در سياستي که در جامعه رواج يافته است چيزي جز افترا زدن، معرکه گيري، از شانه هم بالا رفتن، جناج بندي و …مشاهده نمي‌شود درباره مجلس خبرگان و انتخابات اين مجلس هم همواره تلاش شده است که اين جناح بندي و دسته بندي سياسي وارد انتخابات و بعد هم فضاي دروني مجلس خبرگان شود اين رفتارها چيزي جز سياسي بازي و سياسي کاري از سوي سياسيون نيست.

وي با بيان اينکه سياسي بازها و سياسي کاران وارد مجلس خبرگان نخواهند شد، خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس خبرگان بايد فاضل، شايسته، مجتهد، با تقوا و عالم باشند افرادي که مردم آنها را مي شناسند و سابقه روشن و خوبي در جامعه دارند مي توانند وارد اين مجلس شود.

عضو کميسيون تقنين مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينکه اصولگرا يا اصلاح طلب بودن نمايندگان مجلس خبرگان رهبري نبايد مورد توجه باشد، گفت: مجلس خبرگان متفاوت از ديگر نهادهاي نظام است اينکه کانديدا و نماينده مجلس خبرگان اصولگرا باشد يا اصلاح طلب مهم نيست، مهم آن است که آن فرد عالم و مجتهد و شايسته باشد.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش به بيماري رييس مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر که ايشان بيمار هستند و نواب رييس شان اگر جلسه اي باشد آن را اداره مي کنند در اين يک سال باقيمانده از رياست ايت الله مهدوي کني هم روال همين خواهد بود و بحثي از تعيين رييس جديد مطرح نيست و مجلس خبرگان روال هميشگي خود را طي خواهد کرد.

آيت الله دکتر هاشم زاده هريسي درخصوص احتمالات مطرح شده مبني بر کانديداتوري آيت الله هاشمي براي رياست مجلس خبرگان آينده اظهار داشت: بايد و نبايدي براي کانديداتوري و رياست آيت الله هاشمي بر مجلس خبرگان وجود ندارد ايشان هم هر زمان که بحث انتخاب رييس باشد به مانند ديگر اعضا که حق کانديداتوري دارند مي توانند کانديدا شوند و در صورت راي آوردن مي توانند رياست مجلس خبرگان را برعهده گيرند.