تصویرى که در زیر مشاهده می کنید خودرو ادارى یکى از نهادهاى خدمت رسان به مردم تبریز است. این خودرو چندى پیش در ماه مبارک رمضان و در یکى از اماکن تفریحى – گردشگرى استان رویت شده است. گزارش توران حاکیست ؛ ۴ تن از کارکنان زحمت کش یک نهاد ؛ طى تخلفى جسورانه ، از خودروى […]

تصویرى که در زیر مشاهده می کنید خودرو ادارى یکى از نهادهاى خدمت رسان به مردم تبریز است. این خودرو چندى پیش در ماه مبارک رمضان و در یکى از اماکن تفریحى – گردشگرى استان رویت شده است.
taxalof
گزارش توران حاکیست ؛ ۴ تن از کارکنان زحمت کش یک نهاد ؛ طى تخلفى جسورانه ، از خودروى مذکور به منظور سفر به یکى از اماکن گردشگرى استان بهره مند شده و ساعاتى را به خوش گذرانى پرداخته اند.
هدف از فراهم آوردن این سطور چیزى جز توجه به افزایش رفاه کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان نیست اما به راستى مشکل از کجاست؟
آنانى که دم از فرهنگ میزنند و کار فرهنگى را در چاپ بنر و کارهاى سطحى مى دانند و براى همین کارها بودجه هاى کلان سازمانى را به واسطه روابطى که دارد ، اخذ مى کنند چقدر در این باب مقصرند ؟
سواى اینکه خودرو ، قانونا حق خارج شدن از شهر را نداشت و با کذر از اینکه مسافتى آنان در ماه مبارک رمضان طى کرده اند و باعث ابطال روزه آنان شده ؛ باید بررسى جامعى شود که میزان رفاه کارکنان چقدر است که آنان بدین گونه در کار خود خیانت به خرج مى دهند.
هرچند وجود مشکلات و تخلفات کلانى که دراین جامعه وجود وقوع چنین مسائل کوچکی را توجیه نمى کند اما آنچه بدیهى است ، در این واقعه خودرو به راحتى توانسته از پلیس راه عبور کند و ساعاتى را وسیله اى براى تفریح شود. البته ناگفته نماند پلاک این خودرو از نوع پلاک قرمز نبود و سختى کار را براى شناسایى آن دوچندان میکرد ولى آرم کم رنگ بدنه آن ، گویاى همه چیز بود.
خاطر نشان می شود تصاویر دیگری نیز از این واقعه تلخ وجود دارد که به دلیل برخی مسائل منتشر نمی گردد.