رسول رسولی، مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: یکی از شروط اصلی خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل ، تکمیل کامل اظهارنامه و حساب سود و زیان است. وی افزود: صاحبان مشاغل بند «الف» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید ترازنامه و حساب سود و زیان خود را نیز در […]

رسول رسولی، مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: یکی از شروط اصلی خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل ، تکمیل کامل اظهارنامه و حساب سود و زیان است.

وی افزود: صاحبان مشاغل بند «الف» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید ترازنامه و حساب سود و زیان خود را نیز در اظهارنامه درج نمایند.

رسولی گفت: مشمولین بند«ب» نیز باید صورت درآمد و هزینه و مشمولین بند «ج» صورت خلاصه درآمد و هزینه خود را نیز در اظهارنامه تکمیل نمایند.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که بدون تکمیل ترازنامه، نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام نموده‌اند، از مزایای تفاهم برخوردار نخواهند شد و لازم است نسبت به تکمیل و ارسال مجدد اظهارنامه اقدام نمایند.

رسولی آخرین مهلت جهت ارسال اینترنتی اظهارنامه مالیاتی را سه‌شنبه ۳۱/۴/۹۳ اعلام کرد.