گزارش توران حاکیست ؛ عزیز جوانپور در گفتگویى با اشاره به اینکه تعبیر لا نظیر له براى کسروى و تقى زاده اغراق آمیز است ، اظهار داشت : هرچند آقای کسروی خدماتی داشته است و مثلا تاریخ آذربایجان را نوشته است اما در مجموع ما به آقای کسروی و تقی زاده نمره ی قبولی نمی […]

گزارش توران حاکیست ؛ عزیز جوانپور در گفتگویى با اشاره به اینکه تعبیر لا نظیر له براى کسروى و تقى زاده اغراق آمیز است ، اظهار داشت : هرچند آقای کسروی خدماتی داشته است و مثلا تاریخ آذربایجان را نوشته است اما در مجموع ما به آقای کسروی و تقی زاده نمره ی قبولی نمی دهیم.

وى افزود : گاه من در کلاس به دانشجویانم مثال می زنم و می گویم رضاخان کارهای عمرانی انجام داد، برخی اصلاحات را ترتیب داد و یا ارتش و قوه ی قضائیه را ایجاد کرد ولی ما به او نمره ی قبولی نمی دهیم چون مثل دانش آموزی است که در یک درس ۲۰ می گیرد، یک درس ۱۸ می گیرد و در درس های دیگر نمره ی ۱، ۲، ۵ می گیرد و قبول نمی شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد : اگر امثال تقی زاده و کسروی تالیفاتی دارند بدین معنی نیست که آن ها قبول هستند. آقای کسروی از این نظر که برای خود دین اختراع کرد و با شبکه های فرماسونری هماهنگ شد و خیلی مباحث دیگر، مردود است. کسروی از نظر ما مردود است. تقی زاده نیز زمینه ساز حضور انگلیس و کودتای بزرگ در ایران شد و از نظر ما مردود است. شاید یک نویسنده از بعد نویسندگی به کسروی و تقی زاده پرداخت کند ولی اگر بخواهد در مجموع به او نمره بدهد نباید تعریف و تمجید کند.

جوانپور با ذکر اینکه نامبردگان لایق تعریف و تمجید نیستند ، خاطرنشان کرد : وقتى آقای استاندار در جلسه اى ، کسروی را تمجید و تعریف می کند، جنبه ی خاصی را برای تعریفش مشخص نمی کند بلکه در مجموع تعریف می کند. اگر امثال کسروی و تقی زاده از نظر مردم ایران نمره ی قبولی کسب می کردند دیگر چه نیازی بود که مردم انقلاب کنند که به نظر من تعبیر لانظیر له برای آن اشخاص خیلی اغراق آمیز است.

وى در بخش دیگرى از این گفتگو که در پایگاه خبرى آناج منتشر شده ، عنوان مى کند : در میان تاریخ نویسان دوره مشروطه دو دیدگاه وجود دارد که یکی دیدگاه کسروی و امثال آن است و دیدگاه دیگر نقطه ی مقابل آن مثل آیت الله شیخ فضل الله نوری و دیگر مشروطه خواهان است. امثال کسروی و تقی زاده با مشروطه خواهان در تقابل بودند که اگر چنین نبود اصلا مشروطه شکست نمی خورد.

این گزارش مى افزاید : اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقى ، چندى پیش در جلسه شوراى ادارى استان که در حضور حضرات آیات نورى همدانى و شبسترى برگزار گردید ؛ به ذکر اسامى مفاخر آذربایجان پرداخت که در اسامى عنوان شده ؛ نام هاى حسن تقى زاده و احمد کسروى نیز به گوش خورد که با واکنش شدید الحن حضرات آیات مواجه شد.

آیت الله نورى همدانى کسروى و تقى زاده را منحرفان به تمام معنى خطاب کرده و آیت الله مجتهد شبسترى نیز عنوان لا نظیر له فى خباثه را براى آن دو استفاده کرد و خواستار حذف نام کسروى از کتاب ها شد.