گزارش توران حاکیست ؛  براساس قانون از اول تا ۳۱ تیرماه سال ۹۳ فرصت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل اصناف در سال ۹۲ در نظر گرفته شده است، لذا از همه فعالان صنفی که تاکنون موفق به ارائه اظهارنامه نشده‌اند، درخواست می‌شود، در یک روز باقی‌مانده نسبت به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اقدام […]

گزارش توران حاکیست ؛  براساس قانون از اول تا ۳۱ تیرماه سال ۹۳ فرصت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل اصناف در سال ۹۲ در نظر گرفته شده است، لذا از همه فعالان صنفی که تاکنون موفق به ارائه اظهارنامه نشده‌اند، درخواست می‌شود، در یک روز باقی‌مانده نسبت به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

براساس قانون ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی شرط اصلی قبول مالیات ابرازی از سوی مؤدی و نیز برخورداری از بخشودگی‌های قانونی از جمله معافیت مالیاتی درآمد ماهانه تا یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است و در صورتی که اظهارنامه در مهلت قانونی ارائه نشود، همه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی لغو می‌شود.

در این زمینه حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از اصناف و دارندگان مشاغل خواسته است، تا پایان وقت ۳۱ تیرماه ۹۳ نسبت به تکمیل فرم و ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد ۹۲ از طریق الکترونیکی و یا حضوری اقدام کنند.

همچنین علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد فرصت قانونی ۳۱ تیر ۹۳ برای دریافت اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۲ به هیچ وجه قابل تمدید نیست و از فرصت باقی‌مانده برای ارائه اظهارنامه استفاده کنند.

حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم تاکید کرد: تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه، شرط برخورداری از مزایای خوداظهاری است.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه در اظهارنامه شرط برخورداری مودیان از مزایای خوداظهاری است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی با اشاره به مفاد دستورالعمل خود اظهاری مالیات عملکرد سال ۹۲ صاحبان مشاغل، گفت: طبق توافق‌نامه سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف، مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است، میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱، ۴ درصد افزایش می‌یابد و مودیانی که مالیات آنها بین ۱ میلیون تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش خواهد داشت.

همچنین مالیات بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۱ افزایش می‌یابد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه در اظهارنامه مالیاتی، افزود: برخی از مودیان در ارسال اظهارنامه مالیاتی به پر کردن اطلاعات هویتی اکتفا کرده و از تکمیل قسمت‌های مربوط به اطلاعات درآمد و هزینه خودداری می کنند که این گروه از مودیان از شرایط توافق بهره مند نمی‌شوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به اینکه ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این فرصت تمدید نمی شود، لازم است مودیان گرامی در اسرع وقت نسبت به تکمیل، ارسال و پرداخت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، اقدام نمایند.