شهردار تبریز گفت: از سال گذشته تاکنون با هدف مدیریت هوشمند و اجرای طرح هوشمندسازی، بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در این شهر اجرا شده است.

روز دوشنبه در گفت و گویی با تاکید بر اینکه مدیریت هوشمند و هوشمندسازی از ضعف های این شهر بوده است، افزود: تا سال ۱۴۰۱ تبریز تنها کلانشهر بدون زیرساخت های اصلی ارتباطی و فیبر نوری در کشور بود.

وی با بیان اینکه این طرح از سوی شهرداری تبریز آغاز شده است، اظهار کرد: بر این اساس قرارداد اجرای ۱۸۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری نیز با اپراتور ایرانسل منعقد شده و با ادامه عملیات اجرایی، تا نیمه اول سال آینده ۲۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در تبریز اجرا می شود.

شهردار تبریز با پیش بینی اجرای ۴۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری تا پایان سال آینده در این شهر، گفت: اجرای این میزان شبکه فیبر نوری، جهش بزرگی در ایجاد زیرساخت های ارتباطی و هوشمندسازی در این شهر است و فعالیت های بعدی شهرداری مبتنی بر دانش محوری و هوشمندسازی بر پایه این طرح اجرا خواهد شد.

هوشیار، ادامه داد: در اجرای این پروژه، مسیرهای اصلی شهر، خدمات رسانی به مجموعه های خدماتی مانند بانک ها و ادارات و تجهیز دوربین های نظارتی در اولویت قرار دارد.