فرماندار شهرستان اسکو با بیان اینکه طرح عمرانی کمربندی شهر ایلخچی از مصوبات دور اول سفر هیات دولت به آذربایجان شرقی با قدرت در حال اجراست، گفت: پیشرفت فیزیکی طرح یاد شده ۸۰ درصد است.

حسین فیروزی، ساخت این طرح مهم عمرانی و راهسازی را یکی از مطالبات مهم و اصلی مردم آذربایجان شرقی، شهرستان اسکو و اهالی ایلخچی اعلام و اظهار کرد: با توجه به اینکه این محور گلوگاه اصلی ورود به کلانشهر تبریز است، بار ترافیکی بسیار سنگینی را متحمل می شود و برای اجرای آن یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 

وی با بیان اینکه این طرح از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است، افزود: با اتمام این کمربندی ضمن اینکه بسیاری از مشکلات ترددی وسایط سبک و سنگین غرب آذربایجان شرقی رفع می شود، از میزان حوادث رانندگی نیز به طور محسوسی کاسته خواهد شد.

وی طول این کمربندی را هشت کیلومتر اعلام کرد که ۶ کیلومتر آن با پیشرفت قابل ملاحظه ای در حال انجام است و ۲ کیلومتر بقیه نیز به علت مشکلات مربوط به معارض و تملک با وقفه ای مواجه شده بود، که هم اکنون این مشکل نیز مراحل پایانی خود را سپری می کند.

فیروزی میزان بار ترافیکی محور ایلخچی به تبریز را در سال گذشته ۲۰ میلیون تردد اعلام کرد که تحمل این حجم بسیار بالا با مسیر کنونی بسیار سخت بوده و با گذشت زمان غیرممکن خواهد بود.