به گزارش جواد صمدی میزان خسارت پدیده های طبیعی به محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی نسبت به سال قبل را ۲ برابر اعلام و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی در راستای وظایف ذاتی خود تامین مالی لازم برای تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارد. معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی […]

به گزارش جواد صمدی میزان خسارت پدیده های طبیعی به محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی نسبت به سال قبل را ۲ برابر اعلام و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی در راستای وظایف ذاتی خود تامین مالی لازم برای تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارد.

معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: در استان نهایت سعی خود را می کنیم تا مراحل بررسی غرامت را با دقت و سرعت انجام دهیم .

علی حاج ملاعلی تبریزی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان استان پرداخت شد که ۷۰ میلیارد تومان مربوط به زراعت، بقیه پرداخت غرامت ها نیز مربوط به باغات، طیور، دام و آبزیان بود.

وی با اشاره به اینکه امسال خسارت خشکسالی استان آذربایجان شرقی به خصوص در شمال استان بود، گفت: میزان خسارات برآورد شده است و تا پایان مهر غرامت پرداخت می شود.

تبریزی ادامه داد: در باغات نیز بیشتر خسارات ناشی از تگرگ و سیل بود که تا ۱۰ روز آینده غرامت پرداخت می شود.

آذربایجان شرقی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که حدود یک سوم آن آبی و بقیه به صورت دیم کشت می شود.

تولید سالانه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی به پنج میلیون تن می رسد.