۵۳ هزار و ۷۰۰ تن توسط مراکز خرید اداره کل تعاون روستایی آذربایجان شرقی و ۳۶۶ هزار و ۷۹۰ تن توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی خریداری شده است.

وی کل وجوه گندم خریداری شده را ۶۳ هزار و ۷۳ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: تا کنون ۳۳ هزار و ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵۲ درصد وجوه گندم خریداری شده به گندمکاران آذربایجان شرقی پرداخت شده است .

فتحی همچنین از خرید ۲۳ هزار و ۹۰۰ تن گندم بذری در آذربایجان شرقی خبر داد .

وی با اشاره به اینکه در زمان مشابه سال گذشته ۲۳۹ هزار و ۸۴۵ تن گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی خریداری شده بود، گفت: خرید امسال افزایش ۷۵ درصدی را نشان می دهد.

سطح زیر کشت گندم آذربایجان شرقی در سال زراعی جاری ۴۵۷ هزار و ۲۰۰ هکتار آبی و دیم است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۷۴۱ هزار و ۸۳۵ تن گندم از این مزارع برداشت شود.