مطالعات اخیر پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز زوایای جدیدی را در خصوص تاثیر زایمان های زودرس در مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال نشان می‌دهد.

عوامل خطر و پیشگویی کننده‌های رخداد زایمان زودرس در زنان تهدید شده به این نوع زایمان و اعتبار سنجی برخی روش های پیشنهادی به منظور پیشگویی احتمال رخداد آن، موضوع مطالعه جدید محققان و پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که یکی از نتایج مهم آن نقش زایمان های رودرس در مرگ نوزادان و کودکان زیر پنج سال است که آمارهای اخذ شده نشان دهنده بالا بودن فراوانی این حوزه در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته و حتی منطقه است.

مجری، محقق و استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، اهمیت مطالعه فوق را با توجه به شرایط موجود جامعه بسیار ضروری خواند و افزود: طبق آمارهای بهداشت جهانی سالانه پنج میلیون کودک زیر پنج سال جان خود را از دست می دهند که با بررسی های علمی و پزشکی ثابت شده است، می توان جلوی بسیاری از این مرگ و میرها را با اقدامات مختلف پیشگیری و درمانی گرفت.

دکتر سکینه محمدعلیزاده چرندابی با اشاره به اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی مرگ در بین کودکان زیر پنج سال ایران بیشتر شیوع داشت، گفت: طی سال های پس از انقلاب اقدامات مهمی برای کاهش مرگ نوزادان و کودکان صورت گرفت و در سال ۱۳۶۹ آمارهای مربوطه به ۶۰ در هزار رسید و هم اکنون نیز آخرین آمارها نشان می دهد مرگ کودکان زیر پنج سال در ایران ۱۳ در هزار است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت به سال های اول انقلاب را نشان می دهد و این موفقیت بزرگی به شمار می رود.

وی در عین حال اعلام کرد: آمارهای ایران در مقایسه با کشور همسایه ترکیه هنوز بالاتر است به طوری که در این کشور میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال پنج در هزار و در کشورهای اروپایی و پیشرفته نیز سه در هزار است.

محمدعلیزاده با بیان اینکه طبق مطالعات اخیر مشخص شد اغلب مرگ ها در دوره نوزادی رخ می دهد، ادامه داد: مرگ و میر نوزادان مرتبط با زایمان زودرس در ایران برابر با ۶۲ درصد و آمارهای جهانی معادل ۴۷ درصد است و این امر لزوم توجه به زایمان های زودرس را بیش از پیش ضروری تر می کند.

وی مهمترین دلیل مرگ نوزادان را زایمان های زودرس دانست و با بیان اینکه برای کاهش آمارهای این بخش باید میزان زایمان های زودرس را کاهش داد، اظهار کرد: راهکار مهم در این خصوص توجه به اقدامات پیشگیرانه و به موقع است که باید جزو رئوس برنامه های سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد.

محمدعلیزاده شیوع زایمان زودرس در جهان را ۴ تا ۱۶ درصد اعلام کرد که این آمار در ایران معادل ۱۰ درصد و بیشتر است که اقدامات بیشتری را برای کاهش می طلبد.

وی یکی از محورهای اصلی مطالعه اخیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز را شناسایی عوامل خطر در زایمان های زودرس و پیگیری آن در مراکز بهداشتی بیان و اضافه کرد: زایمان این دسته از مادران در سطح سه از اهمیت فراوانی برخوردار است که مراقبت های بالایی را طلب می کند و لازم است با روش های معتبر علمی در این زمینه ورود کرد.

محمدعلیزاده شناسایی کسانی که تهدید به زایمان زودرس می شوند را یکی از برنامه های محوری برای کاهش میزان مرگ و میرهای کودکان زیر پنج سال دانست و گفت: هدف اصلی مطالعه ما تعیین عوامل خطر زایمان زودرس، اعتبارسنجی موگرام و مطالعه آینده نگر است که این مطالعه بر روی زنان باردار ۲۴ تا ۲۶ ماهگی در دو مرکز درمانی طالقانی و الزهرای تبریز صورت گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۴ ماه نمونه گیری مطالعه فوق به طول انجامید، گفت: تعداد ۴۶۵ نفر در این مطلعه مورد بررسی علمی قرار گرفتند که از این تعداد ۵۲ درصد سابقه زایمان زودرس قبلی داشتند.

این محقق، متوسط سن بارداری افراد مورد مطالعه را ۳۱ هفته و ۵ روز اعلام و اظهار کرد: متاسفانه ۲۰ درصد آنها تحت خشونت های فیزیکی همسران خود قرار گرفته بودند و جالب تر اینکه این مطالعه نشان داد ۶۳ درصد این مادران باردار تحت شدیدترین خشونت های عاطفی نیز قرار داشتند.

محمدعلیزاده ادامه داد: نتایج این مطالعه نشان داد ۱۵ درصد زنان باردار فوق در ۴۸ ساعت اول زایمان کرده، ۱۷ درصد در ۷ روز و ۵۵ درصد نیز در زیر ۳۷ هفتگی عمر بارداری خود اقدام به زایمان زودرس کرده اند.

وی چند قلوزایی را از عامل موثر در زایمان های زودرس خواند و با تاکید بر اینکه افزایش سن ازدواج و باروری در جهان و ایران به یکی از مشکلات مهم در حوزه بهداشت خانواده و مسایل جمعیتی تبدیل شده است، ادامه داد: به همین دلیل با افزایش سن بارداری شاهد بروز نازایی در کشور و حتی کشورهای پیشرفته هستیم.

محمدعلیزاده ارتباط مستقیم استفاده از کمک باروری ها در زایمان های زودرس را از نتایج مطالعه محققان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد و افزود: همه وظیفه داریم نقش خود را در آگاه سازی خانواده ها از آثار منفی زایمان های زودرس ایفت کنیم تا مشکلات ناشی از ازدواج های دیرهنگام و فاصله بارداری ها در کشور کاهش پیدا کند.

وی مشاوره دوران قبل و حین بارداری، آموزش های لازم به همسران و ایجاد فضای سالم و بانشاط در خانواده، نقش تیم های سلامت و مراقبت های مداوم با رهبری ماماها را از راهکارهای بسیار مهم در کاهش زایمان های زودرس بیان کرد.