در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی، با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان نماینده رئیس جمهور، از شهرک گلخانه ای عجب شیر بازدید کرد.

در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی، با حضور سید محمد آقا میری، از شهرک گلخانه ای عجب شیر که دومین شهرک بزرگ گلخانه ای آذربایجان شرقی بازدید شد.
شهرک گلخانه‌ای عجب شیر به مساحت ۳۹ هکتار واقع در اراضی روستای شیشوان که ۱۰۰ درصد زیرساخت های آن شامل جاده دسترسی و شبکه معابر داخلی، جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه ، خط انتقال آب ، استخر ذخیره و شبکه توزیع آب داخلی، خط انتقال و ایستگاه تقلیل فشار گاز و شبکه توزیع داخلی گاز ، نیرو رسانی و شبکه توزیع برق ۲۰کیلو ولت و فنس کشی کل شهرک اجرا و به اتمام رسیده است.
کل شهرک به تعداد ۵۰ قطعه عمدتا ۵ هزار متری و تعدادی نیز ۶ هزار و ۵۰۰ و ۷ هزار و ۵۰۰ متری قطعه بندی شده است. تمامی قطعات به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار و قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد شده است.
عملیات ساخت سازه طی سال های اخیر توسط سرمایه گذاران شروع شده است. تاکنون تعداد ۶ واحد گلخانه ای به مساحت پنج هکتار ساخته شده و آماده بهره برداری است.دو واحد گلخانه ای کشت شده و روزانه ۴۰۰ کیلوگرم توت فرنگی و یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم خیار روانه بازار می شود. برای اجرای سازه ها و تولید در واحدهای به بهره برداری رسیده هم اکنون ۷۵ نفر به طور ثابت و حدود ۲۰ نفر متغیر جمعاً ۹۵ نفر مشغول بکار هستند.
حجم سرمایه گذاری انجام گرفته تا کنون ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و پیش بینی سرمایه گذاری برای اتمام پروژه ۴۵۰ میلیارد تومان است. تقریباً ۹۵ درصد تسهیلات مصوب شده قبلی بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال طی دو سال اخیر پرداخت شده است.
در سفر سید محمد آقا میری به استان آذربایجان شرقی، معاونین و مدیران کل وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی وی را همراهی می کنند.