رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته ۷۹ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را تخصیص گرفتیم که ۹۱ درصد آن نقدی و بقیه در قالب اوراق بود.

محمد فرشکاران یکشنبه شب در نشست خبری با موضوع ارایه گزارش عملکرد یکساله و آخرین وضعیت مصوبات سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی، اظهار کرد: میزان جذب اعتبارات از این محل در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۴ درصد بود که ۴۰ درصد آن به صورت اوراق بود.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ به رغم تمام محدودیت ها، در سایه تلاش جمیع مسوولان استان از نظر تامین اعتبار سال خوبی پشت سر گذاشتیم، گفت: معتقدیم که مدل و مبانی توسعه به هر حال شکل می گیرد اما اگر منابع توسعه به موقع نباشد و به موقع اجرا نشود از مدار توسعه عقب می مانیم.

فرشکاران از سفر رییس جمهور به استان در سال گذشته به عنوان نقطه عطف در راستای تحرک بخشی به پروژه های راکد نام برد و افزود: نتیجه این سفر تصویب ۱۷۵ مصوبه با اعتبار ۱۹.۹۴۸ همت (هزار میلیارد تومان ) است که مقرر شد در یک دوره سه ساله پرداخت شود.

وی اضافه کرد: حدود ۵۷ درصد از تعهدات سفر از منابع عمومی، ۳۰ درصد از منابع داخلی و مولدسازی و ۱۱ درصد از محل تسهیلات تامین می شود.وی اضافه کرد: حدود ۵۷ درصد از تعهدات سفر از منابع عمومی شامل برنامه و بودجه کشور و آذربایجان شرقی، ماده ۵۶ و دستگاه های اجرایی، حدود ۳۰ درصد از تعهدات از منابع داخلی و فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، حدود ۱۱درصد از محل تسهیلات و مشارکت پیش‌بینی شده، حدود یک درصد مربوط به نهادهای حمایتی شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و صندوق کارآفرینی امید و حدود یک درصد از تعهدات نیز مربوط به منابع وزارت نفت خواهد بود که مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در قالب مسئولیت اجتماعی وزارتخانه و در اختیار استاندار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: تعهد سازمان برنامه و بودجه برای سال اول ۴.۶ همت بود که ۴.۴ معادل ۹۰ درصد محقق شد.

فرشکاران بیان کرد: از بابت اعتبارات هزینه ای هم موفق عمل کردیم طوری که ۱۰۰ درصد تخصیص گرفتیم و حدود ۱۶۶ میلیارد تومان نیز کسری از بابت حق مرخصی ها و پاداش بازنشستگان جذب کردیم.

وی افزود: بیشترین سهم و مصوبه در سفر سال گذشته رییس جمهور به استان به بخش راه با ۲۱.۷ درصد و آب با ۲۰ درصد اختصاص یافتوی افزود: بیشترین سهم و مصوبه در این سفر به بخش راه و آب به ترتیب با ۲۱.۷ و ۲۰ درصد اختصاص یافت که شامل تکمیل راه آهن میانه – تبریز، تکمیل آزادراه مراغه – هشترود – نقده – تمرچین (۴۸ کیلومتر)، تکمیل بزرگراه بستان آباد – سراب – نیر، تکمیل آزادراه تبریز – مرند – بازرگان (۳۰ کیلومتر)، تکمیل راه های روستایی استان و تکمیل ۱۴ کیلومتر از راه مرند – ایوغلی در بخش راه و تکمیل آبرسانی به شهر میانه، بهره برداری از رودخانه ارس، تکمیل سدخداآفرین و قیزقلعه سی و شبکه، تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش میانه (برای سه هزارهکتار) و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سهند در بخش آب بود.

فرشکاران گفت: راه آهن، جاده و پایاب سدها پیشران های اقتصادی استان هستند از این رو توجه ویژه ای در سفر سال گذشته رییس جمهوری به این موارد شد.

وی ادامه داد: بخش های اقتصادی استان در سال گذشته تحرک پیدا کرده و تولید ناخالص داخلی که به نسبت سرانه درآمدی بررسی می شود با متوسط ۳.۳ کشوری تقریبا برابر شده در حالی این رقم در سال. ۱۴۰۰ حدود ۲.۶ بود.

وی افزود: شاخص های اقتصادی آذربایجان شرقی در حال بهبود است ضریب مشارکت ۱.۵ برابر سال قبل شده و ارزش افزوده خدمات ۵۴ درصد، کشاورزی هفت و صنعت ۳۶ درصد شده که جبهه گیری اقتصاد استان را نشان می دهد.

فرشکاران به تعهد مالیاتی آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۱.۶ همت از بابت مالیات و سایر منابع برای استان تعریف شده بود که ۱۲.۲ همت و ۱۰۶ درصد تحقق یافت.

وی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۲ سعی می کنیم سقف افزایش اعتبارات استان را حفظ کنیم، گفت: منابع استان ۱۵ همت و مصرف آن ۲۳ همت است که باید مابه التفاوت آن را در بودجه بندی از بودجه عمومی تامین کنیم.