مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از مقابله با تنش آبی در ۳۵۰ روستای استان با اجرای طرح‌های جهادی خبرداد و گفت: تا پایان سالجاری، در راستای اجرای این طرح، تنش آبی بیش از ۲۵۰ روستا برطرف می‌شود.

محمد خانی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مرحله نخست اجرای طرح جهادی آبرسانی به روستاهای استان، ۲۵۵ روستا در اولویت قرار گرفته اند که با ۷۰۰میلیارد تومان در دست اجراست و در مرحله بعدی به ۵۵۰ روستا آبرسانی می شود.

وی اجرای طرح‌های محرومیت زدایی در مناطق روستایی را با مشارکت بسیج سازندگی مثبت ارزیابی کرد و گفت: تلاش می‌شود در سال جاری بسیاری از روستاهای آذربایجان شرقی مشکل کم آبی نداشته باشند.

خانی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع آبرسانی به روستاها مورد توجه جدی قرار گرفته است تا آنجا که طبق برنامه ارائه شده وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی، میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت بهره‌مند در انتهای دولت سیزدهم باید به رقم ۹۰ درصد برسد و اقدامات انجام شده در استان نیز در این راستا قرار دارد.

حدود ۲ هزار و ۷۰۰ روستا در آذربایجان‌شرقی وجود دارد که یک میلیون و ۱۳۷ نفر از جمعیت استان را در خود جای داده اند و از این تعداد بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ روستا دارای آب لوله کشی و نزدیک به ۸۵ درصد جمعیت روستاها زیر پوشش آب و فاضلاب هستند.

خانی گفت: برای پایدار سازی آب در تبریز ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود.
خانی همچنین به اجرای طرح تامین آب پایدار برای ۱۷ شهر با ۲ هزار۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: امسال برای افزایش میزان تامین آب شرب پایدار تبریز ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود که شامل حفر چاه، اجرای خط انتقال و ساخت مخزن تامین آب است.

وی اضافه کرد: در مجموع یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبرسانی و پایدار کردن جریان آب در لوله ها در شهرها و روستای های استان هزینه خواهد شد.

این شرکت در قالب یک میلیون و ۸۱۰ هزار مشترک، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری در ۷۳ شهر استان با دربرگیری چهار میلیون و ۲۳۰ هزار نفر را تحت پوشش شبکه آشامیدنی و بهداشتی قرار داده است و ۶۸ درصد از جمعیت شهری استان با یک میلیون و ۱۲ هزار و ۵۴۲ فقره انشعاب فاضلاب از سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب های خانگی بهره مند هستند.