آخرین بررسی وضعیت اشتغال در فصل زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری با ۹.۷ درصد تک رقمی ماند و ۱۶ استان کشور روند کاهشی نرخ بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ثبت کردند که آذربایجان غربی با ۶.۲ درصد بیشترین کاهش را داشته است.

بر اساس آخرین نتایج مرکز آمار از طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۴۰۱، نرخ بیکاری در کشور به ۹.۷ درصد رسید و در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، مازندران و هرمزگان نرخ بیکاری نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است.

نرخ بیکاری با بیشترین آمار کاهشی در استان‌ آذربایجان غربی از ۱۸.۳ درصد به ۱۲.۱ درصدبود و بعد از آن اردبیل از ۱۴ درصد به ۱۰.۶ درصد، خراسان شمالی از ۱۰.۸ درصد به ۷.۵ درصد و در کرمانشاه از ۱۷.۹ درصد به ۱۵.۱ درصد رسید.

نرخ بیکاری در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ در ۱۹ استان کشور تک رقمی بود.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ٢۴,٢ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١۴٠١ بیکار بوده‌اند. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١۴٠١، ١٧,۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.