مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح احیای نسل «مارال» و رهاسازی آن ها به طبیعت در این استان با موفقیت در حال اجراست، گفت: این طرح، بقای نسل «مارال» در جنگل‌های ارسباران را میسر کرده است.

شهنام اشتری، روز پنجشنبه با بیان اینکه نسل این گونه در حدود ۶۰ سال پیش در زیستگاه اصلی خود در جنگل های ارسباران منقرض شده بود، افزود: برای احیای نسل آن هفت راس مارال از سایت حفاطتی گلستان به این منطقه انتقال داده شد.

وی با اشاره به اینکه برای هر راس مارال در این منطقه محدوده ۱۵ هکتاری پیش بینی شده است، اظهار کرد: بر این اساس تخمین زده می شود که تعداد آن ها در سال های اخیر به ۲۵ تا ۳۰ راس در محدوده ۱۸۰ هکتاری منطقه حفاظت شده در این جنگل ها افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: ۲ زیستگاه دیگر نیز در سطح استان شامل منطقه کوهستانی و سرسبز آینالو از توابع بخش خداآفرین شهرستان کلیبر و منطقه فندقلوی اهر به عنوان گله پشتیبان نسل این گونه جانوری در طرح اصلی احیای مارال تعیین شده است.

اشتری ادامه داد: در این زیستگاه ها به منظور کاهش خطر پذیری، جلوگیری از آسیب دیدن گله اصلی و حفظ تنوع ژنتیکی تعدادی از این گونه جانوری به صورت قرنطینه نگهداری و پس از اطمینان از سلامت آن ها در منطقه حفاظت شده ارسباران رهاسازی می شوند.

مارال با نام علم علمی Cervus elaphus Maral یکی از بزرگترین انواع گوزن و بزرگترین گونه گوزن در ایران می باشد.