رییس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز اعلام کرد: نامزدی تعداد ۶۷ نفر از ثبت نام کنندگان برای عضویت در این دوره از انتخابات از سوی هیات نظارت احراز شد.

صابر پرنیان عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، مجموع ثبت نام کنندگان برای انتخابات اتاق بازرگانی تبریز را ۸۱ نفر اعلام و اضافه کرد: از این تعداد صلاحیت تعداد ۱۴ نفر به علت نقص در ارایه مدارک یا نبود مدارک لازم از سوی هیات نظارت تایید نشد که این افراد می توانند مراتب اعتراض خود از مراجع قانونی پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: افرادی که به عدم احراز صلاحیت خود معترض باشند باید اعتراض خود را ابتدا از طریق انجمن نظارت کشور واقع در اتاق تهران و سپس در صورت عدم نتیجه گیری مراتب شکایت خود را از طریق شورای عالی نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی کشور مستقر در پایتخت پیگیری کنند.

پرنیان تعداد ثبت نام کنندگان این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی در مقایسه با دوره قبلی را همراه با رشد بیان کرد و افزود: به لحاظ تعداد ثبت نام کنندگان برای عضویت در هیات رییسه اتاق بازرگانی رتبه چهارم کشوری متعلق به اتاق تبریز است.

وی با بیان اینکه فهرست نهایی تایید صلاحیت شده های عضویت در هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز همزمان با سراسر کشور دوم اسفند ماه اعلام می شود، از دوم تا پایان روز هشتم همین ماه را فرصت تبلیغاتی این افراد بیان کرد و ادامه داد: تاریخ برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق های بازرگانی کشور ۱۰ اسفندماه است.

پرنیان اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز را ۱۵ نفر اعلام کرد که طبق قانون پنج نفر برای حوزه صنعت، پنج نفر برای حوزه بازرگانی، سه نفر برای حوزه کشاورزی و ۲ نفر در حوزه معدن در جمع اعضای هیات رییسه قرار خواهند گرفت.

به گفته وی از مجموع افراد ثبت نام کننده فوق، تعداد ۳۳ نفر در حوزه صنعت، ۲۸ نفر در حوزه بازرگانی، پنج نفر حوزه معدن و ۱۵ نفر در حوزه کشاورزی قرار دارند.

پرنیان تعداد دارندگان کارت بازرگانی فعال اتاق بازرگانی تبریز را یکهزار و ۹۷۰ نفر و تعداد دارندگان کارت عضویت اتاق را حدود ۴۰۰ نفر اعلام کرد.