ناظر گمرکات آذربایجان شرقی گفت: امسال ۵۴۵ هزار و ۳۱۵ تن کالا به ارزش ۳۳۳ میلیون دلار از طریق مبادی گمرکی استان به ۷۷ کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش چهار درصد و از نظر وزنی ۹ درصد کاهش یافته است.

لیلی اورنگی روز دوشنبه در گفت و گویى اختصاصی با اشاره به اینکه عمده محصولات صادراتی از گمرکات استان در سه ماهه سالجاری مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده است، گفت: این مواد ۹۷ میلیون دلار با سهم ۲۹ درصد، چدن، آهن و فولاد ۶۱ میلیون دلار با سهم ۱۸ درصد، میوه های خوراکی ۲۴ میلیون دلار با سهم هفت درصد، سوخت های معدنی روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها ۲۳ میلیون دلار با سهم هفت درصد و مصنوعات از چدن آهن یا فولاد ۱۵ میلیون دلار با سهم سه درصد به خود اختصاص داده اند.

وی عمده کشورهای هدف صادرات از طریق گمرکات آذربایجان شرقی را ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان اعلام کرد و ادامه داد: در این مدت ارزش صادرات به ترکیه ۱۴۶میلیون دلار، عراق ۶۶ میلیون دلار، ارمنستان ۳۱ میلیون دلار، افغانستان ۱۳ میلیون دلار و جمهوری آذربایجان ۱۲ میلیون دلار بوده است .

وی تعداد کل کشورهای هدف صادراتی گمرکات آذربایجان شرقی را در این مدت ۷۷ کشور و در قالب ۷۶ گروه کالایی برشمرد و بیان داشت: صادرات از طریق گمرکات استان آذربایجان شرقی به کشورهای ترکیه ۵۱ درصد افزایش، عراق ۱۹ درصد کاهش ، ارمنستان ۵۶ درصد افزایش ، افغانستان ۵۵ درصد کاهش و جمهوری آذربایجان ۱۵ درصد افزایش داشته است .

اورنگی میزان واردات از گمرکات استان در سه ماهه اول سالجاری را بیش از ۸۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۸۲ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان کالای وارداتی در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۳درصد کاهش و از حیث ارزش دلاری ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی عمده محصولات وارداتی از گمرکات استان را در سه ماهه سالجاری وسایل نقلیه زمینی ۱۰۲ میلیون دلار با سهم ۳۶ درصد، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آنها ۴۱ میلیون دلار با سهم ۱۴ درصد، محصولات شیمیائی آلی ۱۴ میلیون دلار با سهم پنج درصد، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۲ میلیون دلار با سهم چهار درصد و توتون و تنباکو ۱۰ میلیون دلار باسهم سه درصد عنوان کرد.

وی در خصوص مقایسه پنج قلم عمده کالای وارداتی از طریق گمرکات  استان آذربایجان شرقی نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: وسایل نقلیه زمینی ۱۶ برابر رشد، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آنها پنج درصد افزایش، محصولات شیمیائی آلی ۲۳ درصد افزایش، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۲۲ درصد افزایش و توتون و تنباکو ۷۲ درصد کاهش داشته است .

اورنگی عمده کشورهای مبداء واردات کالا به کشورمان از طریق گمرکات آذربایجان شرقی را ترکیه، امارات متحده عربی ، آلمان، چین  و گرجستان برشمرد و اظهار کرد: در این مدت ارزش واردات از ترکیه ۱۵۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی را ۳۹ میلیون دلار، آلمان را ۲۱ میلیون دلار، چین را ۱۷ میلیون دلار  و گرجستان را  ۹ میلیون دلار بوده است .

وی تعداد کل کشورهای مبادی وارداتی از گمرکات آذربایجان شرقی را در این مدت ۴۰ کشور و در قالب  ۵۵ گروه کالایی برشمرد و گفت: نسبت به ۳ ماهه سال گذشته واردات از طریق گمرکات آذربایجان شرقی از کشورهای ترکیه ۱۵ درصد افزایش ، امارات متحده عربی ۴۱ درصد افزایش ، آلمان ۳۱ درصد کاهش ، چین ۲۶ درصد کاهش و گرجستان ۹ برابر رشد داشته است.

اورنگی خاطرنشان کرد: درآمد وصولی گمرکات استان در سه ماهه اول سالجاری چهار هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال بوده است.

  • منبع خبر : ايرنا