شورای شهر تبریز یک فوریت لایحه خواهرخواندگی میان شهرهای اشتوتگارت آلمان و تبریز را تصویب کرد.

لایحه خواهرخواندگی میان شهرهای اشتوتگارت آلمان و تبریز در نشست امروز شورای شهر تصویب و مقرر شد موضوع پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون فرهنگی، برای تصویب نهایی و عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی، به صحن علنی شورا ارجاع شود. 

به گفته‌ی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، با تصویب نهایی موضوع خواهرخواندگی تبریز با اشتوتگارت، هفته‌ی فرهنگی تبریز در این شهر نیز برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری تبریز، بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در تبریز و توسعه‌ی مبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی از جمله اهداف این خواهرخواندگی خواهد بود.