گزارش تصويرى : مهرورز احمدى | رئيس جمهورى عصر امروز با اقشار مختلف مردم استان آذربايجان شرقى در تبريز ديدار كردند.

دیدار مردمى رئیس جمهورى در تبریز
دیدار مردمى رئیس جمهورى در تبریز
دیدار مردمى رئیس جمهورى در تبریز
دیدار مردمى رئیس جمهورى در تبریز
دیدار مردمى رئیس جمهورى در تبریز

  • نویسنده : مهرورز احمدى
  • منبع خبر : اختصاصى توران