ارتش های ترکیه و جمهوری آذربایجان در حال برگزاری یک رزمایش مشترک در استان "قارص" در شرق ترکیه هستند.

وزارت دفاع ترکیه تصاویری از این رزمایش مشترک را در سایت خود منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، رزمایش”حیدر علی اف-۲۰۲۲”  ارتش های ترکیه و آذربایجان با موفقیت انجام شده است.

این وزارتخانه جزئیاتی در مورد موعد پایان این رژیمایش ارائه نکرده است.

دو کشور تاکنون چندین رزمایش مشترک برگزار کرده اند و آنکارا، باکو را در جنگ علیه  ارمنستان یاری کرد.