وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه شنبه از ادامه تمرینات مشترک نیروهای دریایی ویژه این کشور و ترکیه در دریای خزر خبر داد.

 بنا به این گزارش که در رسانه های رسمی جمهوری آذربایجان منتشر شده ، در مرحله جدید  این  تمرینات مشترک نیروهای دریایی ویژه جمهوری آذربایجان به  همراه نظامیان ترکیه ماموریت  های طرح ریزی عملیات رزمی ، نابودسازی گروه خرابکار تروریستی دشمن فرضی و پایگاه موقت آن را اجرا کردند .

 در این تمرینات  مشترک  همچنین با استفاده از قایق ها ماموریت های نابودسازی مواضع  دشمن فرضی اجرا شده است .

 در این گزارش  به  مدت برگزاری این تمرینات، تعداد شرکت کنندگان و تجهیزات نظامی مورد استفاده اشاره ای نشده است.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در گزارش دیگری نیز در باره ادامه تمرینات مشترک نیروهای هوایی جمهوری آذربایجان و ترکیه در شهر قونیه این کشور خبر داد .

 این تمرینات مشترک تا ۱۷ سپتامبر ( ۲۶ شهریور ماه ) ادامه خواهد داشت .

  • منبع خبر : ایرنا