معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به پارسال که نزریک به پنج میلیارد متر مکعب ارزیابی شده بود هم اینک ۴۰ درصد کاهش یافته است.

حجت جباری افزود: سطح تراز دریاچه ارومیه هم اکنون یکهزار و ۲۷۰ متر و ۷۴ سانتی متر از سطح آبهای آزاد است که ۱۰۰ سانتی متر نسبت به پارسال کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه وسعت دریاچه ارومیه نیز از سه هزار و ۶۰۷ کیلومتر در سال گذشته به ۲ هزار و ۲۷۳ کیلومتر رسیده است، گفت: وسعت دریاچه یکهزار و ۳۳۴ کیلومتر کاهش یافته است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال به دلیل کاهش بارشها و روان آبها، تامین حق آبه دریاچه ارومیه با مشکل مواجه شده هرچند که محیط زیست مکاتبات لازم را انجام داده است ولی تاکنون رهاسازی حق آبه این دریاچه مقدور نشده است.

وی اضافه کرد: میزان بارندگی نسبت به بلند مدت ۱۸ درصد و سال گذشته ۲۲ درصد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش دارد که حیات دریاچه را به مخاطره انداخته است.

جباری گفت: به رغم کاهش بارشها، کشاورزان و بهره برداران حوضه دریاچه ارومیه همچنان در حال مصرف بی رویه آب بوده و کاهشی در این زمینه رخ نداده است.