رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت:تنها مشکل پردیس سینمایی ارومیه بودجه است.

احد هوشمند در گفت وگویی افزود: تامین بودجه تنها مشکل و دغدغه برای اتمام پردیس سینمایی ارومیه است.

وی با اشاره به سفر نماینده موسسه بهمن سبزحوزه هنری به ارومیه تصریح کرد: در این سفر تلاش شد به دلیل کمبود اعتبارات استانی برای تکمیل پردیس اعتباری تخصیص نیافته اینکه از بودجه کشوری برای تکمیل پردیس سینمایی استفاده شود.

هوشمند یاد آور شد: این پردیس تاکنون ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها مشکل آن تامین تجهیزات سالن ها است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با تاکید به اینکه کلنگ ساخت پردیس سینمایی ارومیه در محل سینما ازادی سال ۹۸ برزمین زده شده است، اظهار کرد: تا کنون ۹میلیارد تومان برای این پروژه صرف شده و برای اتمام نیز ۱۲میلیارد تومان نیاز است که در صورت تامین اعتبار در آینده نزدیک شاهد تکمیل و  افتتاح پردیس سینمایی ارومیه خواهیم بود.

  • منبع خبر : ایسنا