مسئول مرکز پایش پیش نشانگرهای زلزله دانشگاه تبریز گفت: گسل تبریز از نظر علمی یک گسل فعال بوده و هر سال زلزله‌هایی در حدود 3 الی 4.8 ریشتری را تجربه می‌کند.

بهزاد زمانی با بیان این‌که باید از بلند مرتبه سازی بطور جدی در تبریز ممانعت شود، ادامه داد: گسل تبریز، حداقل ۱۲ زلزله بزرگ تاریخی ثبت شده در اسناد تاریخی دارد که نصف تا کل شهر تبریز در پی آن ویران شده و البته برخی اسناد با برخی شبهات نیز همراه است؛ از این رو باید ساخت و سازها با نظارت و کنترل کامل انجام گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که باتوجه به این‌که زلزله های بزرگی طی چند سال اخیر رخ نداده احتمال اینکه گسل انرژی خود را خالی نکرده وجود دارد؟ گفت: زلزله‌های بزرگ گسل تبریز با دوره بازگشت دوگانه حدود ۲۷۰سال و حدود۸۰سال است. زلزله‌های کوچک اگر پیش لرز نباشند، تخلیه کننده انرژی نیز هستند و آخرین زلزله منصوب به گسل تبریز، مربوط به زلزله ۱۳۳۷ سلماس است. با این فرض، فعلا در دوره آماری مناسبی هستیم که زلزله بزرگی روی ندهد.

زمانی افزود: با این حال، احتمال رویداد زلزله در کل دوره آماری وجود دارد؛ بنابراین بهترین راه حل، داشتن سیستم‌های پیش نشانگر زلزله است تا پیش از وقوع آن باخبر شویم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در طول چند سال گذشته حریم گسل تبریز توسط فرمانداری تعریف شده و امیدوارم به جد ساخت و ساز در حریم کنترل شود تا حداقل بر روی حریم، از ساخت و ساز مسکونی پرهیز شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با بیان این‌که خطر امواج لرزه‌ای به دلیل فاصله صفر از گسل در کل شهر چیزی کمتر از روی گسل نیست، خاطرنشان کرد: زلزله ۴٫۲ ریشتری اخیر در تبریز نیز با توجه به رویدادهای ثبت شده و با لحاظ خطای تعیین مکان، اگر فرض شود مکانش به طور صحیح مکان یابی شده در محل تقاطع گسل تبریز و گسل مورب آن در غرب تبریز یعنی گسل کمورچای به وقوع پیوسته است.

وی افزود: این گسل یکی از گسل‌های عمده متقاطع با گسل تبریز بوده و بررسی مهاجرت ریزلرزه‌های گسل تبریز در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که زلزله‌ها از شرق به غرب و با عمق کم و بزرگی در حد۴-۵ ریشتر در حال مهاجرت هستند؛ از این رو اگر بر همین منوال باشد در حدود دو سال آینده باید در محدوده صوفیان و بعد مرند و سپس سلماس زلزله‌هایی با این ریشترها رخ دهد که امید است بزرگتر نشوند.